Hecbanner

De ALV wordt gehouden op maandag 11 november 20.00uur

Afbeeldingsresultaat voor meeting cartoon

 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening van de voorzitter

2.  Mededelingen

3. Vaststelling Agenda

4. Goedkeuring notulen A.L.V. van 1 oktober 2018

5. Kascontrole 2017-2018

6.  Jaarverslag penningmeester en vaststelling  begroting en contributie 2019-2020

7. Verslagen van Jeugdleider, competitieleider en teamleiders.

8.  Bestuursverkiezing

      De voorzitter is aftredend en niet herkiesbaar.

 9.  Schoolschaak

10. Materiaalbeheer.

11. Rondvraag

12. Sluiting

office meetings cartoon

 

Na de vergadering is er voldoende tijd voor een informeel samen zijn en een aardige partij schaak.