Hecbanner

 

Beste schaakvrienden,

Van Bondsbureau KNSB ontvingen we onderstaand schrijven.
Na overleg binnen het bestuur zijn we van mening dat we niet anders kunnen dan dit advies op te moeten volgen.
Tot onze spijt zullen we dan ook onze activiteiten, dus ook op de maandagavond, voorlopig tot 31 maart gaan staken. Let wel allemaal, blijf waakzaam en gezond.

Met vriendelijke groet,

Rob Nijhuis, secretaris SVHEC

 

Afbeeldingsresultaat voor corona afbeelding

 

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNSB alle activiteiten tot en met 31 maart afgelast. Aansluitend op deze maatregelen adviseert de KNSB u om alle activiteiten van uw club tot en met 31 maart af te gelasten, ook als aan deze activiteiten minder dan 100 personen deelnemen. Het gaat dus om de clubavond (of middag of ochtend), en ook om trainingen, bijeenkomsten etc.

Wij hebben de regionale bonden gevraagd hun competities en toernooien ook tot en met 31 maart af te gelasten.

De kans bestaat dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM  zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNSB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNSB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Wij zullen u daar dan over informeren.