Hecbanner

Tijdens de SBO vergadering won SV HEC de prijs voor de aanwas van de meeste leden (7%). Het lijkt een kleine prestatie, maar de landelijke trend laat een verlies zien van 25%! De prijs, een DGT-klok, is in de vertrouwde handen van de ons bekende internationaal arbiter.

schaakklok DGT 2010 - www.schaakbordshop.nl - schaakbordshop