Hecbanner

Het eindelijk weer opstarten van de externe competitie bracht HEC 2 een uitbeurt bij Park Stokhorst, waar het derde team ons opwachtte in hun knusse speelhonk aan de Anemoonstraat in Enschede. Al van oudsher een uiterst prettige opponent met geroutineerde schakers (sters). Hoewel bij het optrekken van de kruitdampen alle partijen onbeslist waren geeindigd, was er beslist geen sprake van saaie en snelle puntendelingen. Verre van dat zelfs.

 

Alexander deelde redelijk snel het punt met de immer grillige, onberekenbare Wil Oostmeyer en debutant Rob Nijhuis had teamleider Gunter Schaning zelfs in een zodanige wurggreep dat een zege binnen handbereik leek.  Omdat Rob met een schuin oog de verrichtingen van Willy aan bord 4 gadesloeg, die op weg leek naar een vol punt tegen Jose van der Voort, besloot hij akkoord te gaan met remise. Intussen was er een soortgelijke uitslag overeengekomen tussen Fred en Ria Elfring, echter niet na felle strijd. Ria kwam met een verrassend dameoffer dat bij aanname dodelijk zou zijn geweest voor ondergetekende. Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot pionverlies, maar na enkele tactische sterke zetten werd toch de remisehaven bereikt. Dat Willy zijn voordeel zag verzanden, deerde later op de avond eigenlijk niemand.

Partij Fred Robers - Ria Elfring.


Zwart speelde verrassend 27....De3. Wit vervolgde met 28.La2 en hoewel kort daarop de a-pion viel, peurde wit er toch nog een half punt uit.

 

Met de 2-2 kon iedereen vrede hebben. En nu maar hopen dat de eerstvolgende ontmoeting thuis op 15 november tegen de gedoodverfde titelkandidaat Almelo 4 gewoon doorgang kan vinden, nu de coronamaatregelen fors aangescherpt dreigen te worden. Fred Robers

 

Klasse ESV HEC 1 vs Park stokhorst 3 - 1

Klasse F: Park stokhorst vs SV HEC 2   2- 2